Vill du ha information om våra aktiviteter och när vi släpper nya funktioner av appen? Anmäl dig här.

Frågor & Svar

Vem får annonsera på Ekoförmedlingen?

Ekoförmedlingen är i första hand en marknadsplats för ekologiska lantbruksföretagare att annonsera sina egna varor och tjänster.

Vad kostar det att annonsera?

Att annonsera är gratis.

Vad händer med Fodertipset.se?

Fodertipset är en marknadsplats för endast fodergrödor och strömedel, både konventionella och ekologiska. Ekoförmedlingen har ambitionen att täcka alla de produkter, tjänster och maskiner som är relevanta för ekologiska företagare att köpa och sälja.

Annonser från fodertipset kommer visas även i Ekoförmedlingen och foderannonser på Ekoförmedlingen kommer gå att se på fodertipset. Det räcker därför med att annonsera bara i Ekoförmedlingen.

Hur vet man om en vara är certifierad?

Det är alltid köparens ansvar att säkerställa att de produkter man köper är förenliga med ens egen certifiering. Kopior på relevanta certifikat bör tillhandahållas av säljaren. Som köpare kan man också själv söka fram certifikat via certifieringsbolagens hemsidor.

Kommer ni hjälpa till med transporter eller ekonomiska transaktioner?

Nej, vi är endast en mötesplats för köpare och säljare.

Hur finansieras Ekoförmedlingen?

Ekoförmedlingen har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan Ekologiska Lantbrukarna, Jayloop, Publishing Farm, KRAV och Eva Hagström med finansiering från Landsbygdsprogrammet.

Dataskydd

När du annonserar på ekoförmedlingen sparar vi dina annonser tillsammans med dina kontaktuppgifter. Delar av uppgifterna kan sparas även efter att du tagit bort annonserna för vår statistik, uppföljning och utveckling av appens funktioner.

Vi samlar också uppgifter över hur du använder appen och vilka enheter du använder. Detta för att säkerställa att ingen annan kan ändra eller ta bort dina annonser, och för att vi ska kunna fortsätta utveckla våra tjänster.

Samtliga uppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), vilket bland innefattar dina rättigheter att begära utdrag över vilka uppgifter vi har samt begära att de ska raderas.